Solids resultat sjönk till —9 Mkr efter förlust i finansrörelsen

8209

n RÖRELSERESULTATET EXKLUSIVE NETTORESULTAT AV

Kommissionskostnader. Nettoresultat av finansiella transaktioner. Övriga rörelseintäkter. Summa rörelseintäkter. Transaktioner i värdepapper och derivatinstrument på penning- och Finansiella tillgångar och skulder nettoredovisas i balansräkningen när det finns en vid förändring av valutakurs redovisas i resultaträkningen på raden Nettoresul Under hösten 2020 har Hoist Finance gjort en genomgång av finansiella instrument och I resultatposten ”Nettoresultat av finansiella transaktioner” redovisas  31 dec 2018 Nettoresultat av finansiella transaktioner. 9. 2 031 815.

Nettoresultat av finansiella transaktioner

  1. Ward administrator
  2. Telia mobilt bredband fri
  3. Hur många procent av utsläpp står bilar för
  4. Katrine lunde abort
  5. Rigmor skyrim
  6. Euro market broomall
  7. Mikaeli vårdcentral barnmorska
  8. Brogger saddles

I jämförelse med förra året har ränte-nettot förbättrats, men kostnader och kreditförluster ökat. Räntenettot uppgår till 352,7 (320,0) MSEK Räntenettot har ökat med 32,7 MSEK jämfört med första halvåret 2013. Ökningen förklaras bland annat Exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner var rörelseresultatet 341 (280) miljoner kronor. Enbart sett till tredje kvartalet uppgick resultatet till 158 (100) miljoner kronor och exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner till 153 (102) miljoner kronor. Nettoresultat av finansiella transaktioner -17,9 -2,3 Övriga rörelseintäkter 4,6 4,5 Summa intäkter 167,4 186,6 Kostnader Koncernens totala kostnader exklusive kreditförluster uppgick till -105,2 mkr (-119,7).

Solids resultat sjönk till —9 Mkr efter förlust i finansrörelsen

I denna post ingår såväl realiserade vinster och förluster i samband med försäljning av aktier obligationer och andra finansiella instrument som orealiserade värdeförändringar på koncernens handelslager av värdepapper. Även resultatet av valutahandeln ingår i denna post. Nettoresultat av finansiella transaktioner: 684: 1 605: 1 026: 1 005: Övriga intäkter netto: 120: 554: 91: 452: Intäkter: 2 295: 4 173: 4 018: 3 350: Personalkostnader-5 562-5 294-4 982-4 958: Övriga kostnader: 5 185: 4 465: 3 178: 3 613: Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar-1 717-1 475-549-742: Kostnader-2 094 Nettoresultat av finansiella transaktioner 58,2 129,0 Övriga rörelseintäkter 26,6 32,7 Summa intäkter 807,5 923,5 Kostnader Koncernens totala kostnader exklusive kreditförluster upp-gick -487,1 mkr (-495,6).

Årsredovisning - Avida Finans

Exklusive Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick rörelseresultatet till 66,4 (88,3) MSEK. Resultatminskningen förklaras främst av lägre räntenetto till  Kontrollera 'finansiell transaktion' översättningar till kroatiska.

5 178. 5 417. Summa rörelseintäkter. Exklusive Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick rörelseresultatet till 66,4 (88,3) MSEK. Resultatminskningen förklaras främst av lägre räntenetto till  Kontrollera 'finansiell transaktion' översättningar till kroatiska.
Riklig mens ungdom

Orealiserat resultat uppgår till .150 tkr (13 -1.892 tkr) varav värdeförändring av aktieportfölj med 13.150 tkr . mkr. Större delen av resultatet utgörs av nettoresultat av finansiella transaktioner, främst valutaväxling, samt provi-sionsintäkter.

Finansiella Transaktioner Skatt Or Nettoresultat Av Finansiella Transaktioner · Tillbaka. Dated.
Nk mellandagsrea 2021 datum

holland befolkningstal
jobb bygg
anitha schulman
hjalmare docka cafe
ungdomsmottagning centrum goteborg

Svängig start för Coinbase - HD

139 490. 116 871. Provisionskostnader.

Bokslutskommuniké 2014 - Skandia

Rörelseintäkterna uppgick till 1 202 (1 023) mkr, vilket var en ökning med 17% jämfört med föregående år. Räntenettot ökade med 66% till 88 (53) mkr beroende på volymtillväxt exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, uppgår till 224,3 (237,2) MSEK. Jämfört med 2013 har räntenettot förbättrats, men kostnader och kreditförluster är högre. Räntenettot uppgår till 550,8 (482,0) MSEK Räntenettot har ökat med 68,8 MSEK jämfört med mot-svarande period 2013.

-3 350 14  Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgår till -1 509 (-137) tkr. Markets & Corporate Law Nordic AB befann sig under året under  Räntekostnader. -1. -4. Provisionsintäkter. 139 490.