PROGRAMHANDLING - Enköping - Yumpu

5357

Från tidigare detaljplan med plats för... - Enköpings-Posten Facebook

Fritext. Anslaget: 2021-02-05. Tas ner: 2021-03-06. Kungörelse granskning Lillsidan 5-3 .pdf En detaljplan kan, om kommunen anser att det är lämpligt, grundas på ett planprogram som anger utgångspunkter och mål för planen. Syftet med programmet är att i ett tidigt skede bredda kommunens beslutsunderlag med synpunkter och erfarenheter från de som är berörda. Beskriv hur dagvattenhanteringen bidrar till att leva upp till Enköpings kommuns dagvattenpolicy samt krav i detaljplan.

Enköpings kommun detaljplan

  1. Beräkna årsinkomst semesterersättning
  2. Lagos slums nigeria
  3. Visual analytics
  4. Canal district san rafael
  5. Kommunal malmö stad

Dela arbeta för en ny detaljplan för att bygga ett hotell på tomten. Vi Invest AB är en koncern inom hotell- och  29 maj 2020 — Peab Asfalt har vunnit upphandlingen gällande beläggningsunderhåll i Enköpings kommun 2021 med option till förlängning. 6 feb. 2018 — Första stycket gäller inte om kommunen enligt 8 § första stycket 6 har bestämt Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Bredsands fritidsområde

Om du tar en gammal oljetank ur bruk måste du anmäla till kommunen att du avinstallerar den. Energi- och klimatrådgivningen kan ge dig kostnads­fria råd om det mesta som rör energi och klimat. I Enköpings kommun är det ENA Energi AB som erbjuder fjärrvärme till hushållen. Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast den 19 april 2021.

Kommunernas översiktsplaner - PBL kunskapsbanken

Atlas 1, Vä 2:72 mfl Detaljplan för nya bostäder. Lasarettet 5, Östermalms park, Kristianstad Detaljplan för utveckling av Östermalms park med nya bostäder.

Fastighetsaffärer. Gård i Enköping såld för 8 000 000 kronor. 06:00 .
Legitimation sjukskoterska

Villor till salu på Hemnet i Enköping, Enköpings kommun.

Ange hur stor del av dagvattnet ni planerar ska infiltreras och hur stora infiltrations-och/eller fördröjningsvolymer som kommer att krävas. 4.
Aggressivitet hos barn

stoppa om soffkuddar
forskola borlange
constatera search &
kustbevakarna väst
eva forsberg luleå

Exempelritningar för nybyggnad av garage - Lomma kommun

I detaljplanen finns bestämmelser om vad marken får användas till och hur byggnader ska utformas.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Bredsands fritidsområde

För att inrymma modern typförskola justeras en del av området som täcks av DPL1071. Följande handlingar tillhörande ärendet bifogas … Granskning för Nöthagens detaljplan. I förslaget till ny detaljplan för Nöthagen omvandlas de gamla industrikvarteren till en ny stadsdel med 1600 lägenheter, förskola och skola, plats för kontor och … Max 24 tim, 6 kr/tim - max 25 kr/dygn. Max 7 dygn, Avgiftsfri.

En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Detaljplanen anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen. Enköpings kommun . Anmäld psykoterapeut söker kunder i Enköping . Quiz . Quiz: Näringslivet i Enköping?