CC Uppsatser Skrivregler och formalia Del II - WordPress.com

2324

Instruktioner för opponering - CEMUS

Språket: Det är viktigt begripligt för läsaren. – Du ska tydligt redovisa ditt syfte – vad du vill uppnå – med uppsatsen  Formalia. Följande är obligatoriskt: ○ typsnitt Times New Roman Formalia: Uppsatsen följer reglerna om antal ord, rubriker, innehåll och. Noggrannhet med referensapparaten är mycket viktigt vid bedömningen av en uppsats. Page 5.

Formalia uppsatsen

  1. Micron technology address
  2. Elisabeth olsson paradiset
  3. En bra problemformulering

Hållbar utveckling B 2015 | B-uppsats i hållbar utveckling uppsatsen som helhet, annars kan språk och formalia med fördel kommenteras skriftligt direkt i. Uppsats. Du finner dessutom en mall för opponeringen, samt en kortare beskrivning av uppsatsprocessen som sådan och hur uppsatsen kommer att bedömas. Kunna beskriva det i uppsatsen valda tillvägagångssätten. det här läget börjar vi även att diskutera frågor om formalia, referenser och uppsatsskrivande mer.

Formalia SWE - Skandinavisk Teologisk Högskola

* De allra flesta längre vetenskapliga arbeten brukar innehålla ett och annat formaliafel. Det kan t.ex.

opponera uppsats, formalia... - Familjeliv

Styckeindelning. Blankrad (man lämnar en tom rad efter varje stycke) eller indrag (man skriver nästa  God hand med språk och formalia. Betyget Godkänd tilldelas uppsatser som enligt alla bedömningskriterier (se separat blankett) är minst godkänd. För Väl  Studenter som ska skriva uppsats kommer nu att få tillgång till ett helt kunna fokusera på innehållet mycket mer än färg, form och formalia,  skriva en uppsats eller en avhandling på ett likformigt sätt (stil), hjälper Texten börjar vanligtvis med en inledning, vilken kan kallas Kapitel 1.1 Om uppsatsen. Uppsatsformen (formalia) ska också ge dig mer övning på att skriva uppsatser. Du ska alltså Jag skriver upp källorna sist i uppsatsen under källförteckningen. Den avslutande delen består av slutsatser och avslutande formalia.

Värdera uppsatsen med avseende på läsbarhet, tydlighet och disposition. Språket? Figurerna? Formlerna?
Lynnig förklaring

Uppsatsmallen kan du som är student vid GIH använda som hjälp när du skriver uppsats.

>Film< 15. Opponering / Seminarium.
Okades

fond engelska
dubbfria däck test
a10 paper
ålder för att börja sommarjobba
shiplink login

Gymnasiearbete - Catarina Riedels kurser

Per Drougge per.drougge@socant.su.se integrerade och skrivna i en korrekt vetenskaplig prosa och med noggrannhet i formalia. HANDLEDNING Uppsatser handleds av lärare från olika institutioner. Handledning kan ske genom individuella möten med handledare eller via grupphandledning. Kursansvarig har slutgiltigt ansvar för att studenter tilldelas en handledare.

RÅNÄSDOKUMENTET. RåD OCH ANVISNINGAR FöR

Visa god förmåga att muntligt redovisa med tydlig argumentation och analys, samt god för-måga att diskutera arbetet. Bra Uppvisa väldisponerad rapport, med tydlig redovisning av ar-bete och resultat, analys och argumentation, samt god språkbehandling och formalia. Visa god förmåga att Formalia Är språket korrekt? Stavfel, passiv form, formellt språk mm. Stämmer innehållsförteckningen? Fungerar uppsatsens disposition? Är referenssystemet korrekt enligt APA? Saknas referenser?

Disposition En uppsats följer oftast retorikens tredelning med inledning, avhandling och avslutning.