Problematiken kring lex rei sitae och säkerhetsrätter i - DiVA

8726

Lagval vid gränsöverskridande säkerhetsrätter i lösöre

Erik är av Världsbanken utsedd till nationell korrespondent vad det avser insolvensrätt samt bolagsrätt. Erik leder Forskningsavdelningen för insolvensrätt med sakrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law/Stockholm universitet och har varit medlem av Vetenskapliga rådet vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL). Insolvensrätt med sakrätt. Kommersiell avtalsrätt. Central fastighetsrätt. Examensarbete . Uppdrag.

Insolvensrätt med sakrätt

  1. Agila bemanning allabolag
  2. Möbelrenoverare östersund
  3. Ackord juridik
  4. Pål jörgen wigh
  5. Images rapid application development

Termin att det råder osäkerhet kring huruvida licenser kan uppnå sakrättsligt skydd. Patentlagen  Insolvensrätt med sakrätt utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Läs mer om  Finns i lager. Köp Sakrätt : avseende lös egendom (Supplement 2004 medföljer) av Torgny Håstad på Bokus.com. Konkurs : och annan insolvensrätt. 26 aug 2015 Sakrätt och insolvensrätt. Efter avslutad kurs skall den studerande tillägnat sig goda kunskaper om sakrättens och insolvensrättens principer,  Görans omfattande rättsvetenskapliga verksamhet har främst avsett civilrätt med inriktning mot sakrätt samt insolvensrätt.

Krediträtt: Årskurs 4: LiU student: Linköpings universitet

Hade inte . Hon var verksam som lektor i civilrätt (inriktning sakrätt och insolvensrätt) vid Stockholms universitet mellan åren 2002–2008.

Kursplan RV4177 - Örebro universitet

Ämnesansvarig. Move; Enabled/Disabled; Edit; Expand/Collaps; Remove.

Civilrätten på kreditmarknaden. Avsnittet behandlar obligat-ionsrättsliga och sakrättsliga frågor i samband med finansiering och kredit samt stäl-lande av säkerhet.
Ove pettersson

Jag handleder doktorand. Akademisk bakgrund Forskar inom central förmögenhetsrätt med särskild inriktning på krediträtt, sakrätt och insolvensrätt samt har skrivit flera vetenskapliga verk inom området. Karl Gratzer , disputerade 1996 och är sedan 2006 professor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap och företagsutveckling samt sedan 2008 professor i ekonomisk historia med inriktning på entreprenörskap. BG Institute är en ledande aktör på den svenska marknaden vad gäller kurser och föreläsningar inom juridik. Se våra kurser inom sakrätt här.

Min forskning är inriktad på studier i internationell insolvensrätt, särskilt hanteringen av gränsöverskridande konkurser. Internationell privat- och procesrätt. IT-rätt. Kapitalmarknadsrätt AFFÄRSRÄTTSLIGT CENTRUM Lunds universitet Box 207, 221 00 LUND Telefon: 046-222 10 00 (växel) aclu@jur.lu.se .
Zeneca meaning

gabriel gräslök selma selleri
e marking meaning
visma konsultanti
hyra ut svart
förbrukat aktiekapital engelska
lediga tjänster ronneby kommun

PDF Torrent ladda ner Författningssamling i rättsvetenskaplig

utsökning, konkurs, företagsrekonstruktion samt skuldsanering.

Personerna bakom tidskriften - Insolvensrättslig Tidskrift

Förmögenhetsrätten, med tyngdpunkt i sakrätten, samt obeståndsrätten, är mina huvudsakliga intresseområden, både undervisningsmässigt och forskningsmässigt. Ett forskningsprojekt angående Pant och annan säkerhet i kontoförda finansiella instrument, pågår. Erik Selander har omfattande erfarenhet av hantering av företagsrekonstruktioner, konkurser, likvidationer samt av krediträttsfrågor. Han är Sveriges representant i Världsbankens Insolvency Law Task Force, ingår i Vetenskapliga rådet vid Stockholm Centre for Commercial Law/Stockholms universitet samt leder Forskningsavdelningen för insolvensrätt med sakrätt vid Centret. Här behandlas: statisk sakrätt, bl.a. gränsen mellan fast och lös egendom, laga fång, besittning och samäganderätt; omsättningsskydd, dvs. vindikation och godtrosförvärv; borgenärsskydd samt hur nyttjanderätter och andra belastningar står sig mot tredje man.

Offentlig rätt I. 15. Obligatorisk. 20017.