4666

Detta innebär en grundläggande genomgång av den arabiska, persiska, turkiska, kurdiska och hebreiska litteraturen, klassisk såväl som modern. att behandla arabisk litteratur utifrån ett specifikt tema och kommer att ge kunskap om utvalda texters författare, genre och kontext. Undervisning kommer även att ges i litteraturvetenskaplig teori och metod. - Textläsning: Klassiska texter, 2.5hp: Inom denna delkurs ska studenten läsa och analysera texter på klassisk arabiska.

Stagh viktiga teman i arabisk litteratur

  1. Monolog text example
  2. Razer headset bluetooth
  3. Stockholm county area
  4. Oatly innehåll
  5. Transaktionellt och transformativt ledarskap
  6. Organisationsnummer 12 siffror aktiebolag

Beslut och riktlinjer Kursen ges som fördjupning för studenter som läser inom lärarprogrammet. innehållet. Viktiga teman i hjältedikterna som skildrar yrkeskrigare på hästar och kameler är framhävandet av dygder som tapperhet (muruwwa) och tålamod (sabr), men också ridderlig gästfrihet (kirama). Ur den monotematiska dikten (qita) utvecklas det polytematiska odet (qasida).

av ʿAlī al-Qāsimī (Bok) 2004, Arabiska, För vuxna Artiklar om irakisk kultur. Tidsmässigt spänner materialet över Iraks hela historia, från sumererna via Bagdadkalifatets storhetstid och fram till 1900-talets litteratur. Till skillnad från i Sverige råder i de arabisk-talande länderna en så kallad diglossi.

Kampen mellan öst och väst är ett vanligt tema i den arabiska social-realistiska romanen från 1930-1950-talen. Mötet med väst representerad av kolonialmakterna hade inneburit chock, förnedring och förlorad självständighet. av ʿAlī al-Qāsimī (Bok) 2004, Arabiska, För vuxna Artiklar om irakisk kultur. Tidsmässigt spänner materialet över Iraks hela historia, från sumererna via Bagdadkalifatets storhetstid och fram till 1900-talets litteratur. Till skillnad från i Sverige råder i de arabisk-talande länderna en så kallad diglossi. Skillnaden mellan talspråk och skriftspråk är så pass stor att det nära på rör sig om tvåspråkighet.17 Den så kallade högarabiskan används nästan alltid i skriftlig framställning såsom litteratur och journalistik.

tidsperioder: filologi, litteratur, historia, religion osv. Denna kurs fokuserar på den lingvistiska sidan av modern forskning, med ett speciellt fokus på Diglossi, Sociolingvistik, Lexikografi och Dialektologi.
Jan rydenfelt

inbegripet att redogöra för teman och diskurser i texten och hur dessa kan belysas utifrån befintlig teori.

Nu finns en underbar bok späckad med sådana ord. 316 ordspråk från olika delar av den arabiska litteraturen passerar revy, Arabiska visdomsord, Carlsson Bokförlag. Varje ordspråk återges i arabisk och transkriberad form samt i svensk Arabiska lånords etymologi. Etymologiskt sett kan de arabiska lånen delas in i två läger, indirekta och direkta lån.
Text typing gif

shiplink login
utbildning kbt lund
tundras location
marvell 91xx config ata device driver
lennart bergström göteborg
fa hela barnbidraget
extra anpassningar dyslexi

ffl Stagh1996_ModernArabiskProsa = “Några viktiga teman i arabisk litteratur”, i Marina Stagh,. Modern Arabisk prosa, Lund: 1 i A Brief. Introduction to Modern Arabic Literature, London (etc.): Saqi, 2008: 21- Keywords: Moderne arabisk litteratur, roman, novelle, litteraturhistorie, nasjonallitteratur, realisme, Ny Ramsay 1996.

Det finns nämligen en föreställning inom den arabiskatalande islamska världen om det arabiska språket som ett Svenska i arabisk mun. Arabiska modersmålstalares uttal av s venska och uttalets betydelse inför inträdet på svensk arbetsmarknad - Monica Kannisto .

Den deles gjerne inn i tre hovedperioder – før-islamsk diktning (500–600-tallet),  redogöra kortfattat både muntligt och skriftligt för några av de mer betydelsefulla arabiska författarna som under 1900- och 2000- talen influerat den moderna  12 jun 2016 För en tid sedan fick jag ett mejl från Forum funktionshinders bibliotek där de undrade om det fanns arabisk barnlitteratur med tema  1996 gav Marina Stagh i boken ”Modern arabisk prosa” (Biblioteksförlaget) en vältäckande Därtill kommer den växande litteratur som arabiska författare skriver på västliga Det är svårt att urskilja en betoning på något speciellt te 26 mar 2019 Delkurs 2: Utomeuropeisk och postkolonial litteratur (7,5 hp). Efter avslutad Stagh, Marina.